بازگشت
شرایط و قوانین

سایت و اپلیکیشن بادره تحت نظارت و قوانین جمهودی اسلامی ایران فعالیت میکنه لذا هر گونه سواستفاده از نام و اعتبار بادره پیگیرد قانونی دارد .