بازگشت

خرمای حبه ای

جایگزینی برای قند

کلمات کلیدی:

خرما حبه ای یا همان حبه قند خرما با استفاده از بهترین خرما و رطب تهیه می شود. این فرآورده با استفاده از دستگاه های مکانیزه حبه زن خرما، طی یک فرآیند خرما را به خمیر خرما و سپس به حبه خرما تبدیل می کند.
همچنین برای طعمدار کردن خرما حبه ای از افزودنی های گیاهی و مجاز همچون پودر هل، دارچین، زنجبیل و قهوه استفاده می شود که این امر سبب تنوع محصول و جذب مشتریان شده است.


ثبت نظر و امتیاز