بازگشت

شربت اشتها آور اپتایت

به تقویت معده و دستگاه گوارش کمک می‌کند

شربت اشتها آور اپتایت کیم به تقویت معده و دستگاه گوارش کمک می کند. این محصول اگر یک ساعت قبل از غذا مصرف شود، اشتها را افزایش می دهد. هم کودکان و هم بزرگسالان می توانند از این شربت استفاده کنند.


ثبت نظر و امتیاز